EU-volontärer

Rapatacs Aktivitetscenter i Gävle och Sandviken välkomnar båda sk. EU-volontärer årligen, inom programmet Europeiska Solidaritetskåren. Detta arbete är oerhört berikande, och skapar möjligheter för unga ute i Europa att söka sig till Rapatac för att genomföra solidariska projekt under ett års tid. Under säsongen 2022/2023 har vi pågående projekt med representanter från Frankrike, Nederländerna, Tyskland, och Spanien.