De sju ledorden

De sju ledorden sammanfattar Rapatacs värdegrund och de utgör grunden till vårt förhållningssätt.

Läs mer

Koncept

Drömmar ger oss hopp om framtiden, och det krävs ett ansvarstagande för att nå dem.

Läs mer

Aktiviteter

Vår verksamhet är uppbyggt på kunskapsbaserade aktiviteter.

Läs mer

Välkommen till Rapatac

Rapatac skapar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt

Vår vision är att alla barn som deltar i Rapatacs verksamhet ska nå skolans kunskapskrav och ha en berikande och inspirerande fritid under hela sin uppväxt.Moussa Ndiaye

Kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Barnen och ungdomarna erbjuds i vårt rörelseprogram möjlighet att på ett lekfullt sätt träna allt från styrka, kondition, balans, avslappning, avspänning och stretch.

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och

Bli en ”Rapatacare”

Rapatacs verksamhet bygger på samverkan – tillsammans är vi starka och tillsammans
kan vi skapa ett levande samhälle för våra barn och unga.

DU är viktig! – Varmt välkommen till Rapatac!

För vårdnadshavare

Du är den viktigaste förebilden!

För oss är du en viktig samarbetspartner. Tillsammans kan vi skapa en meningsfull fritid för ditt barn, där vi har fokus på det lustfyllda lärandet. Rapatac grundades för att hjälpa barn och ungdomar vi finns här för er, ta gärna kontakt med oss.

För vårdnadshavare

För barn och unga

Du är vår framtid!

För oss är du en självklar deltagare. Tillsammans kan vi hitta aktiviteter som du gillar. Vi har mycket att välja på och vi är övertygade om att du har många bra idéer om vad du tycker om att göra. Rapatac utmanar din kreativitet…

Se våra aktiviteter

För partners

Vi vet att vi inte kan göra det ensamma. Därför kommer Rapatac alltid vara öppna för nya samarbetspartners. Alla vi har ett ansvar för att vara med och bidra till våra barns och ungdomars utveckling och framtid. Idag samarbetar vi med bland andra Göranssonska stiftelserna, Bilmetro, Sandvik AB, IKEA och många fler.

Vill du veta mer om hur du kan bli en partner?

För partners

För Volontärer

Du kan vara med och bidra till framtiden!

Rapatac ger dig möjlighet att bli en Rapatacare och på så sätt bli en viktig förebild för våra barn och ungdomar. Bidra med din erfarenhet och klokskap! Kanske vid läxhjälpen, högläsningen, i ateljén, laboratoriet eller studion. Tillsammans ger vi barn och ungdomar förutsättningar för en trygg och meningsfull uppväxt.

Kontakta oss

Vi tror på Rapatac!

Instagram feed