Rapatacs Ambassadörsgrupp och Utvecklingsgrupp på Gävle Slott

Den 21:a mars höll Rapatac ett möte för Rapatacs Ambassadörsgrupp och Utvecklingsgrupp på Gävle Slott.

Dagen inleddes med en härlig lunch. Förmiddagen inkluderade presentationen av Utvecklingsgruppens fokusområden framåt , vilka innefattade bland annat att utveckla konceptet genom metodik och aktiviteter.

Mötet avslutades med presentationen av projektet ”Somewhere in Sandviken” och planerna för projektets sista år.

Stort tack till alla mötesdeltagare! Ert stöd för Rapatacs koncept är av stor betydelse.

Då vår Landshövding Per Bills förordnande även går ut under året, så var det sista träffen med Rapatac. Vi vill därför rikta ett extra stort tack till Per, för hans stöd och engagemang för Rapatac under de gångna åren.