Uppstartsmötet för Rapatacs ”nya” Advisory Boards på Gävle Slott

Den 18e oktober, höll Rapatac ett uppstartsmöte för Rapatacs ”nya” Advisory Board, på Gävle Slott.

Förmiddagen bjöd på presentationer från Rapatac kring bl.a. Rapatac Preps, konceptet Rapatac och projektet Somewhere in Sandviken, samt efterföljande samtal om Advisory Boards framtida format.

Dagen avslutades med en god lunch.

Stort tack till alla mötesdeltagare, ert stöd för Rapatacs koncept är av stor betydelse. Ett särskilt tack också till Landshövding Per Bill med kollegor, för ert varma mottagande av oss på Gävle Slott.