Rapatac i samarbete med Microsoft

Rapatac får anslag från Microsoft för sitt arbete med barn och ungdomar inom Aktivitetscenter Gävle och Sandviken.

Pengarna kommer fördelas mellan Rapatac Aktivitetscenter Gävle och Aktivtetscenter Sandviken och användas i STEAM-aktiviteter, aktiviteter inom vetenskap, teknologi, teknik, konst och matematik. Genom Rapatacs teknikverksamhet får barnen chansen att komma i kontakt med teknik och testa utifrån sin nivå vilket bidrar till ett ökat intresse för teknik och teknikinriktade utbildningar. Barnen ska bekanta sig med de utmaningar de senare i livet kan komma att stöta på, då blir det inte lika främmande och svårt. De behöver också vara rustade med en grundkunskap inom teknik då samhället blir allt mer digitaliserat. Genom dessa aktiviteter bidrar Microsoft Community Empowerment Fund till Rapatacs arbete med att skapa förebilder inom dessa områden vilket leder till inspirerade barn och ungdomar som vågar vara kreativa och nyfikna och ta för sig i livet.  Projektmedlen från Microsoft Community Empowerment Fund kommer att användas till att fortsätta bedriva och utveckla de två centren med särskilt fokus på aktiviteter inom teknik och digitalisering.

”Det är ett privilegium att få ta emot anslaget från Microsoft Community Empowerment Fund, vi är mycket stolta över det. Projektmedlen gör det möjligt för oss att utveckla vår teknikverksamhet, ett område som ständigt går framåt. Det bidrar även till att vi kan fortsätta bedriva en verksamhet av hög kvalité som främjar integration och kunskapsutveckling.”, säger Moussa N´Diaye, grundare av Rapatac.

The Microsoft Community Empowerment Fund är en fond som drivs av Microsofts globala datacenter-team. Fonden har skapats för att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av Microsofts arbete för att skapa långsiktig och hållbar inverkan på lokalsamhället.

”Microsoft är stolta över att samarbeta med Rapatac i arbetet med barn och ungdomar och STEAM-aktiviteterna för att öka interesset för teknik och som också bidrar till integration och inkludering. Säger Therese Treutiger, vice VD på Microsoft Sverige. The Microsoft Community Empowerment Fund är en viktig del i vårt arbete med lokalsamhället för att bland annat skapa nya möjligheter för indivder och företag. ”

Rapatac ger alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, möjlighet till en meningsfull fritid och stöd att klara skolan. Genom attraktiva aktiviteter lockas barnen in i den kunskapsmiljö som Rapatac är. Rapatacs vision är att alla barn som deltar i Rapatacs verksamhet ska klara skolans kunskapsmål och ha en berikande och inspirerande fritid under hela sin uppväxt. Rapatac fungerar dessutom som en länk mellan hemmet, skolan och fritiden och lägger stor vikt vid att utarbeta fungerande samarbeten med föräldrar och lärare, allt för att tillsammans kunna stötta barnet på bästa sätt.