Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs krav på kunskaper inom teknikområdet.

Aktiviteterna i vårt program inom naturvetenskap och teknik syftar till att lägga grunden till barnens tekniska kompetens och nyfikenhet genom att på ett lekfullt sätt introducera exempelvis mekanik, elektronik, styrteknik, designprocesser, olika hantverkstekniker och de naturvetenskapliga lagarna. När grunden är lagd finns möjlighet att utmana och utveckla kunskaper och färdigheter på mer avancerad nivå.

Ytterligare kommer teknikverksamheten kunna vara ett komplement till undervisningen i skolorna och skapa möjligheter för olika aktiviteter i olika former, som temaarbeten, workshops, lovaktiviteter och verkstad.

Vi programmerar robotar!

Här jobbar vi med

  • Elektronik
  • Mekanik
  • Kemi
  • Programmering

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Barnen och ungdomarna erbjuds i vårt rörelseprogram möjlighet att på ett lekfullt sätt träna allt från styrka, kondition, balans, avslappning, avspänning och stretch.

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och