Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin kropp.

I vårt kreativa program erbjuds en blandning av olika dansstilar, teater- och dramaövningar, vilket skapar ett gott självförtroende och tillit genom möjlighet till egna uppsättningar av teaterföreställningar och dansuppvisningar. Konst är ett estetiskt uttryck där man vill beröra och väcka känslor hos sig själv och andra.

Här erbjuds att prova på olika grundtekniker inom det konstskapande arbetet samt att utveckla sitt sätt att tänka och uttrycka sig genom måleri och skulptur. Detta bidrar även till att deltagarna själva hittar en positiv syn gentemot det egna skapandet och bildkonst som sådant och samtidigt utvecklar sina estetiska förmågor. Det är verkligen bara fantasin som sätter gränser.

Vi skapar våra egna kulisser till våra egna föreställningar.
  • Teater och drama
  • Uttryck via rörelse
  • Dans
  • Bild, måleri, skulptur

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Barnen och ungdomarna erbjuds i vårt rörelseprogram möjlighet att på ett lekfullt sätt träna allt från styrka, kondition, balans, avslappning, avspänning och stretch.

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och