Studieverkstad

Skolan alltid först i Rapatac!

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och läxhjälp för alla.

Språket är en viktig förutsättning för delaktighet och därför arbetar vi aktivt med att stärka språket och öka tiden för läsandet.

Vi satsar även på den matematiska förmågan och arbetar kontinuerligt med vardagsmatematik och matteutmaningar.

Studieverkstan ska inte bara vara ett stöd för barn och ungdomar, den ska även berika och utveckla dem. Arbetet sker i en tydlig, lustfylld och stimulerande miljö där varje individs förutsättningar och behov lyfts fram och möts med positiva förväntningar.

Vi läser 20 minuter varje dag!

Här jobbar vi med

  • Läxhjälp
  • Skolstöd
  • Språk
  • Läsa
  • Matte

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Barnen och ungdomarna erbjuds i vårt rörelseprogram möjlighet att på ett lekfullt sätt träna allt från styrka, kondition, balans, avslappning, avspänning och stretch.

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och